Objevujme Bibli

Biblické poselství pro děti s aplikací do života!

Daniel - Ester - Nehemjáš

SZ 11. část

Pro práci s dětmi 3-6 let (1 téma = 2 programy)

 • Daniel a jeho přátele (Daniel 1)  
 • Tři muži v peci (Daniel 3)  
 • Daniel ve lví jámě (Daniel 6)         

Tento balíček potřebuji :) 

Pro práci s dětmi 7-11 let

 • Daniel a jeho přátelé (Daniel 1)  
 • Nebúkadnesarův sen (Daniel 2)    
 • Tři muži v peci (Daniel 3)  
 • Belšasarova hostina (Daniel 5)  
 • Daniel ve lví jámě (Daniel 6)  
 • Budování chrámu (Ezdráš 1,1-6; 3,6-13; 6,15-18)  
 • Ageovo napomenutí (Ageus 1)  
 • Vyvolení Ester (Ester 1 - 4)  
 • Hamanův konec, Mordokajovo povýšení (Ester 5 - 10)  
 • Nehemjášův návrat do Jeruzaléma (Nehemjáš 1 - 2)  
 • Dílo obnovy (Nehemjáš 3 + 4 + 6)
 • Shromáždění lidu (Nehemjáš 8)  

Tento balíček potřebuji :) 

Co ti didaktická pomůcka Objevujme Bibli přináší?

 • široký biblický základ pro děti, 
 • ušetříš čas
 • a víš, kam sáhnout.

Je to pokladnice nápadů i systematická pracovní pomůcka!

Každá lekce obsahuje:

 • informace o pozadí biblického textu,
 • návrhy na uspořádání hodiny,
 • ilustrace pro použití jako vyučovací pomůcky,
 • předlohy k utvrzení tématu...,
 • mnoho obrázků, všecko barevně i černobíle, digitálně a přímo k vytištění ze souboru pdf,
 • ke všem biblických příběhům obrázky v powerpointu pro prezentaci.

Evangelium dětem s radostí