Objevujme Bibli

Biblické poselství pro děti s aplikací do života!

Jonáš - Chizkijáš - Jóšijáš - Jeremjáš

SZ 10. část

Pro práci s dětmi 3-6 let (1 téma = 2 programy)

 • Jonáš (Jonáš 1 - 4)
 • Chizkijášova modlitba ( 2. Královská 18-19)
 • Jóšíjáš (2. Královská 22)
 • Jeremjáš a Báruk (Jeremjáš 36)  

Tento balíček potřebuji :) 

Pro práci s dětmi 7-11 let

 • Jonášova neposlušnost (Jonáš 1 - 2)
 • Jonáš v Ninive (Jonáš 3 - 4)
 • Král Joáš (2. Královská 11,1-3; 12,1-22)
 • Chizkijášova modlitba (2. Královská 18-19)
 • Chizkijášova nemoc (2. Královská 20)   
 • Jóšijáš (2. Královská 22)
 • Jóšijášovy reformy a jeho smrt (2. Královská 23,1-30)
 • Příklad hrnčíře (Jeremjáš 18,1-6; 9,1-4.10-13)
 • Jeremjáš a Báruk (Jeremjáš 36)
 • Úklady proti Jeremjášovi (Jeremjáš 38)

Tento balíček potřebuji :) 

Co ti didaktická pomůcka Objevujme Bibli přináší?

 • široký biblický základ pro děti, 
 • ušetříš čas
 • a víš, kam sáhnout.

Je to pokladnice nápadů i systematická pracovní pomůcka!

Každá lekce obsahuje:

 • informace o pozadí biblického textu,
 • návrhy na uspořádání hodiny,
 • ilustrace pro použití jako vyučovací pomůcky,
 • předlohy k utvrzení tématu...,
 • mnoho obrázků, všecko barevně i černobíle, digitálně a přímo k vytištění ze souboru pdf,
 • ke všem biblických příběhům obrázky v powerpointu pro prezentaci.

Evangelium dětem s radostí