Objevujme Bibli

Biblické poselství pro děti s aplikací do života!

Šalomoun - Elijáš - Eliša - Naáman

SZ 9. část

Pro práci s dětmi 3-6 let (1 téma = 2 programy)

 • Elijáš u potoka Kerítu a v Sareptě (1. Královská 17,1-24 + 18,2-46)
 • Naáman (2. Královská 5,1-19)

Tento balíček potřebuji :) 

Pro práci s dětmi 7-11 let

 • Šalomoun bude králem (1. Královská 1,11-40; 2,1-12)
 • Šalomounova moudrost ( 1. Královská 3)
 • Stavba chrámu (1. Královská 5,15 - 6,38)
 • Královna ze Sáby ( 1. Královská 10,1-13)
 • Šalomounovy hříchy, rozpad království (1. Královská 11,1-13; 12,1-20)   
 • Elijáš u potoka Kerítu a v Sareptě (1. Královská 17,1-24)
 • Elijáš na Karmelu (1. Královská 18,2-46)
 • Achab a Nábot (1. Královská 21,1-21)
 • Elijáš a Elíša (2. Královská 2,1-18)
 • Elíša a vdova (2. Královská 4,1-7)
 • Naáman (2. Královská 5,1-19)

Tento balíček potřebuji :) 

Co ti didaktická pomůcka Objevujme Bibli přináší?

 • široký biblický základ pro děti, 
 • ušetříš čas
 • a víš, kam sáhnout.

Je to pokladnice nápadů i systematická pracovní pomůcka!

Každá lekce obsahuje:

 • informace o pozadí biblického textu,
 • návrhy na uspořádání hodiny,
 • ilustrace pro použití jako vyučovací pomůcky,
 • předlohy k utvrzení tématu...,
 • mnoho obrázků, všecko barevně i černobíle, digitálně a přímo k vytištění ze souboru pdf,
 • ke všem biblických příběhům obrázky v powerpointu pro prezentaci.

Evangelium dětem s radostí