Objevujme Bibli

Biblické poselství pro děti s aplikací do života!

Saul - David

SZ 8. část

Pro práci s dětmi 3-6 let (1 téma = 2 programy)

 • Pomazání Davida za krále  (1. Samuelova 16,1-13)  
 • David a Goliáš (1. Samuelova 17)   
 • David ušetří Saulův život (1. Samuelova 24)   
 • David a Mefíbóšet (2. Samuelova 9)  

Tento balíček potřebuji :) 

Pro práci s dětmi 7-11 let

 • Saulovo povolání (1. Samuelova 8 - 10)
 • Saulovo zavržení (1. Samuelova 15)     
 • Pomazání Davida za krále (1. Samuelova 16,1-13)  
 • David a Goliáš (1. Samuelova 17)
 • David a Jónatan (1. Samuelova 20)    
 • David ušetří Saulův život (1. Samuelova 24)
 • Saulův hřích a smrt (1. Samuelova 28 + 31)  
 • David se stává králem (2. Samuelova 2,1-11; 5,1-10)     
 • David a Mefíbóšet (2. Samuelova 9)
 • David a Bat-šeba (2. Samuelova 11 + 12)
 • David a Abšalóm (2. Samuelova 15 + 18,6-18)
 • Objevujeme žalmy (pro 9-12 leté) (Žalmy) 

Tento balíček potřebuji :) 

Co ti didaktická pomůcka Objevujme Bibli přináší?

 • široký biblický základ pro děti, 
 • ušetříš čas
 • a víš, kam sáhnout.

Je to pokladnice nápadů i systematická pracovní pomůcka!

Každá lekce obsahuje:

 • informace o pozadí biblického textu,
 • návrhy na uspořádání hodiny,
 • ilustrace pro použití jako vyučovací pomůcky,
 • předlohy k utvrzení tématu...,
 • mnoho obrázků, všecko barevně i černobíle, digitálně a přímo k vytištění ze souboru pdf,
 • ke všem biblických příběhům obrázky v powerpointu pro prezentaci.

Evangelium dětem s radostí