Objevujme Bibli

Biblické poselství pro děti s aplikací do života!

Debóra+Bárak - Gedéon - Samson - Rút - Samuel

SZ 7. část

Pro práci s dětmi 3-6 let (1 téma = 2 programy)

 • Gedeónovo povolání (Soudců 6)
 • Gedeónův boj (Soudců 7)
 • Rút (Rút 1 - 4)
 • Narození a povolání Samuela (1. Samuelova 1,1 - 3,21)

Tento balíček potřebuji :) 

Pro práci s dětmi 7-11 let

 • Debóra a Bárak (Soudci 4 - 5)
 • Gedeónovo povolání (Soudců 6)
 • Gedeónův boj (Soudců 7)
 • Samson (Soudci 13 - 15)    
 • Samsonův konec (Soudci 16)   
 • Noemi a Rút (Rút 1 - 2)
 • Rút a Bóaz (Rút 3 - 4)
 • Samuelovo narození (1. Samuelova 1,1 - 2,10)
 • Samuelovo povolání (1. Samuelova 2,12 - 3,21)   

Tento balíček potřebuji :) 

Co ti didaktická pomůcka Objevujme Bibli přináší?

 • široký biblický základ pro děti, 
 • ušetříš čas
 • a víš, kam sáhnout.

Je to pokladnice nápadů i systematická pracovní pomůcka!

Každá lekce obsahuje:

 • informace o pozadí biblického textu,
 • návrhy na uspořádání hodiny,
 • ilustrace pro použití jako vyučovací pomůcky,
 • předlohy k utvrzení tématu...,
 • mnoho obrázků, všecko barevně i černobíle, digitálně a přímo k vytištění ze souboru pdf,
 • ke všem biblických příběhům obrázky v powerpointu pro prezentaci.

Evangelium dětem s radostí