Objevujme Bibli

Biblické poselství pro děti s aplikací do života!

Jozue

SZ 6. část

Pro práci s dětmi 3-6 let (1 téma = 2 programy)

 • Zvědové v Jerichu (Jozue 2,1-24)
 • Dobytí Jericha (Jozue 6)

Tento balíček potřebuji :) 

Pro práci s dětmi 7-11 let

 • Povolání Jozua (Jozue 1,1-9)
 • Jordán (Jozue 1,10-18; 3+4)
 • Zvědové v Jerichu (Jozue 2,1-24)
 • Dobytí Jericha (Jozue 6)
 • Akán a Aj  (Jozue 7 - 8)
 • Lest Gibeóňanů ( Jozue 9 )

Tento balíček potřebuji :) 

Co ti didaktická pomůcka Objevujme Bibli přináší?

 • široký biblický základ pro děti, 
 • ušetříš čas
 • a víš, kam sáhnout.

Je to pokladnice nápadů i systematická pracovní pomůcka!

Každá lekce obsahuje:

 • informace o pozadí biblického textu,
 • návrhy na uspořádání hodiny,
 • ilustrace pro použití jako vyučovací pomůcky,
 • předlohy k utvrzení tématu...,
 • mnoho obrázků, všecko barevně i černobíle, digitálně a přímo k vytištění ze souboru pdf,
 • ke všem biblických příběhům obrázky v powerpointu pro prezentaci.

Evangelium dětem s radostí