Objevujme Bibli

Biblické poselství pro děti s aplikací do života!

Mojžíš

SZ 5. část

Pro práci s dětmi 3-6 let (1 téma = 2 programy)

 • Mojžíšovo narození (Exodus 1 - 2,10)
 • Mojžíšův zločin, útěk a sňatek ( Exodus 2,11-22)
 • Mojžíšovo povolání, úkol a návrat (Exodus 2,23 - 4,20)
 • Desátá rána, Pesach (Exodus 11 - 12,33)
 • Odchod z Egypta, chvalozpěv (Exodus 12,34-41; 13,17 - 15,1)
 • Přikázání (Exodus 20,1-17)
 • Bronzový had (Numeri 21,4-9)   

Tento balíček potřebuji :) 

Pro práci s dětmi 7-11 let

 • Mojžíšovo narození (Exodus 1 - 2,10)
 • Mojžíšův zločin, útěk a sňatek ( Exodus 2,11-22)
 • Mojžíšovo povolání, úkol a návrat (Exodus 2,23 - 4,20)
 • Farao, rány 1-9 (Exodus 6,28 - 10,29)
 • Desátá rána, Pesach (Exodus 11 - 12,33)
 • Odchod z Egypta, chvalozpěv (Exodus 12,34-41; 13,17 - 15,1)
 • Izrael v Maře, Élimu a v poušti Sínu (Exodus 15,22 - 16,35)
 • Voda ze skály (Exodus 17,1-7)
 • Boj proti Amálekovi (Exodus 17,8-16)   
 • Izrael u Sínaje (Exodus 19 + 24)   
 • Přikázání (1.-4.) (Exodus 20,1-11)
 • Přikázání (5.-10.) (Exodus 20,12-17)
 • Stavba svatyně (Exodus 25,1-9 (25-27 + 30-31))
 • Zlaté tele (Exodus 32,1-32)   
 • Vyslání a návrat zvědů (Numeri 13 - 14,38)
 • Mojžíšova neposlušnost (Numeri 20,1-13) 
 • Bronzový had (Numeri 21,4-9)
 • Bileám (Numeri 22 (23+24))

Tento balíček potřebuji :) 

Co ti didaktická pomůcka Objevujme Bibli přináší?

 • široký biblický základ pro děti, 
 • ušetříš čas
 • a víš, kam sáhnout.

Je to pokladnice nápadů i systematická pracovní pomůcka!

Každá lekce obsahuje:

 • informace o pozadí biblického textu,
 • návrhy na uspořádání hodiny,
 • ilustrace pro použití jako vyučovací pomůcky,
 • předlohy k utvrzení tématu...,
 • mnoho obrázků, všecko barevně i černobíle, digitálně a přímo k vytištění ze souboru pdf,
 • ke všem biblických příběhům obrázky v powerpointu pro prezentaci.

Evangelium dětem s radostí