Objevujme Bibli

Biblické poselství pro děti s aplikací do života!

Izák - Jakób - Ezau

SZ 3. část

Pro práci s dětmi 3-6 let (1 téma = 2 programy)

 • Izák se uchází o Rebeku (Genesis 24,1-4.10-38.50-67)
 • Jákob, Ezau a prvorozenství (Genesis 25,24-34)
 • Jákobův podvod (Genesis 27)
 • Jákobův útěk a sen (Genesis28,1-5.10-22)
 • Jákobův návrat (Genesis 31,3-7.17.18...)

Tento balíček potřebuji :) 

Pro práci s dětmi 7-11 let

 • Izák se uchází o Rebeku (Genesis 24,1-4.10-38.50-67)
 • Jákob, Ezau a prvorozenství (Genesis 25,24-34)
 • Jákobův podvod (Genesis 27)
 • Jákobův útěk a sen (Genesis28,1-5.10-22)
 • Jákob v Cháranu, sňatek (Genesis 29,1-30)   
 • Jákobův návrat (Genesis 31,3-7.17.18...)

Tento balíček potřebuji :) 

Co ti didaktická pomůcka Objevujme Bibli přináší?

 • široký biblický základ pro děti, 
 • ušetříš čas
 • a víš, kam sáhnout.

Je to pokladnice nápadů i systematická pracovní pomůcka!

Každá lekce obsahuje:

 • informace o pozadí biblického textu,
 • návrhy na uspořádání hodiny,
 • ilustrace pro použití jako vyučovací pomůcky,
 • předlohy k utvrzení tématu...,
 • mnoho obrázků, všecko barevně i černobíle, digitálně a přímo k vytištění ze souboru pdf,
 • ke všem biblických příběhům obrázky v powerpointu pro prezentaci.

Evangelium dětem s radostí