Objevujme Bibli

Biblické poselství pro děti s aplikací do života!

Abraham

SZ 2. část

Pro práci s dětmi 3-6 let (1 téma = 2 programy)

 • Abramovo povolání a vyjití (Genesis 11,27-12,9)
 • Rozchod Abrama s Lotem (Genesis13,5-18)
 • Abram zachraňuje Lota (Genesis14,8-24)
 • Ohlášení Izákova narození (Genesis 17,15-22+21,1-7)

Tento balíček potřebuji :) 

Pro práci s dětmi 7-11 let

 • Abramovo povolání a vyjití (Genesis 11,27-12,9)
 • Abram v Egyptě (Genesis 12,10-13,4)
 • Rozchod Abrama s Lotem (Genesis 4,1-16)
 • Abram zachraňuje Lota (Genesis 14,8-24)
 • Ohlášení Izákova narození (Genesis 17,15-22+21,1-7)
 • Sodoma a Gomora (Genesis 18,16-19,29)
 • Abrahamovo obětování na hoře Mórija (Genesis 22,1-19)

Tento balíček potřebuji :) 

Co ti didaktická pomůcka Objevujme Bibli přináší?

 • široký biblický základ pro děti, 
 • ušetříš čas
 • a víš, kam sáhnout.

Je to pokladnice nápadů i systematická pracovní pomůcka!

Každá lekce obsahuje:

 • informace o pozadí biblického textu,
 • návrhy na uspořádání hodiny,
 • ilustrace pro použití jako vyučovací pomůcky,
 • předlohy k utvrzení tématu...,
 • mnoho obrázků, všecko barevně i černobíle, digitálně a přímo k vytištění ze souboru pdf,
 • ke všem biblických příběhům obrázky v powerpointu pro prezentaci.

Evangelium dětem s radostí