Objevujme Bibli

Biblické poselství pro děti s aplikací do života!

Začátek - Noe - Jób

SZ 1. část

Pro práci s dětmi 3-6 let (1 téma = 2 programy)

 • Stvoření (Genesis 1 - 2)
 • Pád člověka (Genesis 3)
 • Noe (Genesis 6 - 9)
 • Babylónská věž (Genesis 11,1-9)

Tento balíček potřebuji :) 

Pro práci s dětmi 7-11 let

 • Stvoření (Genesis 1 - 2)
 • Pád člověka (Genesis 3)
 • Kain a Abel (Genesis 4,1-16)
 • Noe (Genesis 6 - 9)
 • Babylónská věž (Genesis 11,1-9)
 • Jóbovy zkoušky (Jób 1 - 2)
 • Jóbovo obnovení (Jób 36,22 - 42,17)

Tento balíček potřebuji :) 

Co ti didaktická pomůcka Objevujme Bibli přináší?

 • široký biblický základ pro děti, 
 • ušetříš čas
 • a víš, kam sáhnout.

Je to pokladnice nápadů i systematická pracovní pomůcka!

Každá lekce obsahuje:

 • informace o pozadí biblického textu,
 • návrhy na uspořádání hodiny,
 • ilustrace pro použití jako vyučovací pomůcky,
 • předlohy k utvrzení tématu...,
 • mnoho obrázků, všecko barevně i černobíle, digitálně a přímo k vytištění ze souboru pdf,
 • ke všem biblických příběhům obrázky v powerpointu pro prezentaci.

Evangelium dětem s radostí