Objevujme Bibli

Biblické poselství pro děti s aplikací do života!

Kolem Velikonoc

NZ 10. část, obsah balíčků

Pro práci s dětmi 3-6 let (1 téma = 2 programy)

 • Ježíšovo zatčení v Getsemane (Marek 14,32-65)
 • Ježíš před Pilátem a Herodem (Lukáš 23,1-12.26.32)
 • Ukřižování, dva zločinci (Lukáš 23,33-49)
 • Pohřeb a zmrtvýchvstání (Marek 15,42 - 16,8)
 • Prázdný hrob (Matouš 27,62-66; 28,11-15)
 • Na cestě do Emaus (Lukáš 24,13-35)

Tento balíček potřebuji :) 

Pro práci s dětmi 7-11 let

 • Jidáš (Matouš 26,14-50; 27,3-10)
 • Ježíšovo zatčení v Getsemane (Marek 14,32-65)
 • Obžaloba, Barabáš (Marek 15,1-10)
 • Petrovo zapření (Lukáš 22,31-34.54-62)
 • Ježíš před Pilátem a Herodem (Lukáš 31,1-12.26.32)
 • Ukřižování, dva zločinci (Lukáš 23,33-49)
 • Pohřeb, ženy u hrobu (Marek 15,42 - 16,8)
 • Prázdný hrob (Matouš 27,62-66+28,11-15)
 • Na cestě do Emaus (Lukáš 24,13-35)

Tento balíček potřebuji :) 

Co ti didaktická pomůcka Objevujme Bibli přináší?

 • široký biblický základ pro děti, 
 • ušetříš čas
 • a víš, kam sáhnout.

Je to pokladnice nápadů i systematická pracovní pomůcka!

Každá lekce obsahuje:

 • informace o pozadí biblického textu,
 • návrhy na uspořádání hodiny,
 • ilustrace pro použití jako vyučovací pomůcky,
 • předlohy k utvrzení tématu...,
 • mnoho obrázků, všecko barevně i černobíle, digitálně a přímo k vytištění ze souboru pdf,
 • ke všem biblických příběhům obrázky v powerpointu pro prezentaci.

Nech se inspirovat

Jak sloužit dětem ve věku 3-6 let?

Jak sloužit dětem ve věku 7-11 let?

Evangelium dětem s radostí