Objevujme Bibli

Biblické poselství pro děti s aplikací do života!

Skutky apoštolů

NZ 5. část

Pro práci s dětmi 3-6 let (1 téma = 2 programy)

 • Nanebevstoupení (Skutky 1,1-14)
 • Uzdravení chromého (Skutky 3)
 • Filip a dvořan (Skutky 8,26-40)
 • Saulovo obrácení (Skutky 9,1-25)
 • Petrovo zatčení a propuštění (Skutky 12,1-17)
 • Ochrnutý v Lystře (1. misijní cesta) (Skutky 14,8-22)
 • Žalářník ve Filipech (2. misijní cesta) (Skutky 16,16-40)
 • Cesta do Říma (Skutky 27)  

Tento balíček potřebuji :) 

Pro práci s dětmi 7-11 let

 • Nanebevstoupení (Skutky 1,1-14)  
 • Letnice (Skutky 2)
 • Uzdravení chromého (Skutky 3)
 • Petr a Jan před radou (Skutky 4,1-31)
 • Ananiáš a Safira (Skutky 4,32 - 5,11)
 • Štěpán (Skutky 6,8-15; 7,54 - 8,3)
 • Filip a dvořan (Skutky 8,26-40)
 • Saulovo obrácení (Skutky 9,1-25)
 • Vzkříšení Tabity (Skutky 9,36-43)
 • Kornélius (Skutky 10)
 • Petrovo zatčení a propuštění (Skutky 12,1-17)
 • Kouzelník Elymas (1. misijní cesta) (Skutky 13,1-14a)
 • Ochrnutý v Lystře (1. misijní cesta) (Skutky 14,8-2)
 • Timoteus - obraz jeho života (2. m. cesta) (Skutky 16,1-5)
 • Lydie (2. misijní cesta) (Skutky 16,11-15)
 • Žalářník ve Filipech (2. misijní cesta) (Skutky 16,16-40)
 • Akvila a Priscilla (2. misijní cesta) (Skutky 18,1-11)
 • Demetrios (3. misijní cesta) (Skutky 19,23-40 (8-22))
 • Pavel v Efezu (3. misijní cesta) (Skutky 20,13 - 21,14)
 • Pavel v Jeruzalémě (Skutky 21,27 - 23,11)
 • Pavel v Cesareji (Skutky 24)
 • Cesta do Říma (Skutky 27)
 • Malta a Řím(Skutky 28)

Tento balíček potřebuji :) 

Co ti didaktická pomůcka Objevujme Bibli přináší?

 • široký biblický základ pro děti, 
 • ušetříš čas
 • a víš, kam sáhnout.

Je to pokladnice nápadů i systematická pracovní pomůcka!

Každá lekce obsahuje:

 • informace o pozadí biblického textu,
 • návrhy na uspořádání hodiny,
 • ilustrace pro použití jako vyučovací pomůcky,
 • předlohy k utvrzení tématu...,
 • mnoho obrázků, všecko barevně i černobíle, digitálně a přímo k vytištění ze souboru pdf,
 • ke všem biblických příběhům obrázky v powerpointu pro prezentaci.

Evangelium dětem s radostí