Objevujme Bibli

Biblické poselství pro děti s aplikací do života!

Evangelium podle Jana

NZ 4. část

Pro práci s dětmi 3-6 let (1 téma = 2 programy)

 • Svatba v Káně (Jan 2,1-12)
 • Žena u Jákobovy studny (Jan 4,1-30.39-42)
 • Uzdravení syna královského služebníka (Jan 4,43-54)
 • Ochrnutý u rybníka Bethesda (Jan 5,1-16)
 • Nasycení pěti tisíců (Jan 6,1-15)
 • Uzdravení slepého (Jan 9,1-41)
 • Dobrý pastýř (Jan 10,1-30)
 •  Vzkříšení Lazara (Jan 11,1-46)
 • Zjevení zmrtvýchvstalého (Jan 20,11-31)    

Tento balíček potřebuji :) 

Pro práci s dětmi 7-11 let

 • Světlo světa (Jan 1,1-18; 8,12)
 • Povolání učedníků (Jan 1,35-51)
 • Svatba v Káně (Jan 2,1-12)
 • Vyčištění chrámu (Jan 2,13-22)
 • Nikodém (Jan 3,1-21)
 • Žena u Jákobovy studny (Jan 4,1-30+39-42)
 • Uzdravení syna královského služebníka (Jan 4,43-54)
 • Ochrnutý u rybníka Bethesda (Jan 5,1-16)
 • Nasycení pěti tisíců (Jan 6,1-15)
 • Uzdravení slepého (Jan 9,1-41)
 • Dobrý pastýř (Jan 10,1-30)
 • Vzkříšení Lazara (Jan 11,1-46)
 • Umývání nohou učedníkům (Jan 13,1-17)
 • Nebe (Jan 14,1-14)
 • Vinný kmen a ratolesti (Jan 15,1-8)
 • Zjevení zmrtvýchvstalého (Jan 20,11-31)
 • Zjevení u tiberiadského jezera  (Jan 21,1-25)  

Tento balíček potřebuji :) 

Co ti didaktická pomůcka Objevujme Bibli přináší?

 • široký biblický základ pro děti, 
 • ušetříš čas
 • a víš, kam sáhnout.

Je to pokladnice nápadů i systematická pracovní pomůcka!

Každá lekce obsahuje:

 • informace o pozadí biblického textu,
 • návrhy na uspořádání hodiny,
 • ilustrace pro použití jako vyučovací pomůcky,
 • předlohy k utvrzení tématu...,
 • mnoho obrázků, všecko barevně i černobíle, digitálně a přímo k vytištění ze souboru pdf,
 • ke všem biblických příběhům obrázky v powerpointu pro prezentaci.

Evangelium dětem s radostí