Objevujme Bibli

Biblické poselství pro děti s aplikací do života!

Evangelium podle Lukáše

NZ 3. část

Pro práci s dětmi 3-6 let (1 téma = 2 programy)

 • Narození Jana Křtitele (Lukáš 1,5-25.57-80)
 • Předpověď Ježíšova narození (Lukáš 1,26-38)     
 • Ježíšovo narození (Lukáš 2,1-20)
 • Dvanáctiletý Ježíš v chrámě (Lukáš 2,41-52)
 • Petrův rybolov (Lukáš 5,1-11)
 • Uzdravení služebníka (Lukáš 7,1-10)   
 • Vzkříšení syna naimské vdovy (Lukáš 7,11-17)
 • Milosrdný Samařan (Lukáš 10,25-37) 
 • Marta a Marie (Lukáš 10,38-42)
 • Marnotratný syn (Lukáš 15,11-32) 
 • Uzdravení deseti malomocných (Lukáš 17,11-19)
 • Zacheus (Lukáš 19,1-10)    
 • Ježíš před Pilátem a Herodem  (Lukáš 23,1-12.26.32)
 • Ukřižování, dva zločinci (Lukáš 23,33-49)
 • Na cestě do Emaus (Lukáš 24,13-35)

Tento balíček potřebuji :) 

Pro práci s dětmi 7-11 let

 • Narození Jana Křtitele (Lukáš 1,5-25.57-80)
 • Předpověď Ježíšova narození (Lukáš 1,26-38)
 • Ježíšovo narození (Lukáš 2,1-20 )
 • Představení v chrámě (Lukáš 2,21-38)
 • Dvanáctiletý Ježíš v chrámě (Lukáš 2,41-52 )
 • Služba Jana Křtitele (Lukáš 3,1-20)
 • Petrův rybolov (Lukáš 5,1-11 )
 • Povolání dvanácti, pravé následování (Lukáš 6,12-16; 9,57-62)
 • Uzdravení služebníka (Lukáš 7,1-10)
 • Vzkříšení syna naimské vdovy (Lukáš 7,11-17)
 • Milosrdný Samařan (Lukáš 10,25-37)
 • Marta a Marie (Lukáš 10,38-42)
 • Podobenství o bohatém bláznovi (Lukáš 12,13-21(22-34))
 • Ztracený peníz ( Lukáš 15,8-10 )
 • Marnotratný syn (Lukáš 15,11-32)
 • Uzdravení deseti malomocných (Lukáš 17,11-19 )
 • Farizeus a celník (Lukáš 18,9-14)
 • Zacheus (Lukáš 19,1-10)
 • Podobenství o hřivnách (Lukáš 19,11-27)
 • Petrovo zapření (Lukáš 22,31-34.54-62)
 • Ukřižování, dva zločinci (Lukáš 23,33-49)
 • Na cestě do Emaus (Lukáš 24,13-35)
 • Ježíš před Pilátem a Herodem (Lukáš 31,1-12.26.32)    

Tento balíček potřebuji :) 

Co ti didaktická pomůcka Objevujme Bibli přináší?

 • široký biblický základ pro děti, 
 • ušetříš čas
 • a víš, kam sáhnout.

Je to pokladnice nápadů i systematická pracovní pomůcka!

Každá lekce obsahuje:

 • informace o pozadí biblického textu,
 • návrhy na uspořádání hodiny,
 • ilustrace pro použití jako vyučovací pomůcky,
 • předlohy k utvrzení tématu...,
 • mnoho obrázků, všecko barevně i černobíle, digitálně a přímo k vytištění ze souboru pdf,
 • ke všem biblických příběhům obrázky v powerpointu pro prezentaci.

Evangelium dětem s radostí