Objevujme Bibli

Biblické poselství pro děti s aplikací do života!

Evangelium podle Marka

NZ 2. část

Pro práci s dětmi 3-6 let (1 téma = 2 programy)

 • Uzdravení ochrnutého (Marek 2,1-12)
 • Povolání celníka Léviho (Marek 2,13-17)
 • Utišení bouře (Marek 4,35-41)
 • Vzkříšení Jairovy dcery (Marek 5,21-43)
 • Uzdravení hluchoněmého (Marek 7,31-37)
 • Dar chudé vdovy (Marek 12,41-44)    
 • Ježíšovo zatčení v Getsemane (Marek 14,32-65)   
 • Pohřeb a zmrtvýchvstání (Marek 15,42 - 16,8)     

Tento balíček potřebuji :) 

Pro práci s dětmi 7-11 let

 • Služba Ježíše Krista (Marek 1,14-39)
 • Uzdravení ochrnutého (Marek 2,1-12)
 • Povolání celníka Léviho (Marek 2,13-17)
 • Podobenství o zrnu a půdě (Marek 4,1-20)
 • Utišení bouře (Marek 4,35-41)
 • Vzkříšení Jairovy dcery (Marek 5,21-43)
 • Uzdravení hluchoněmého (Marek 7,31-37)
 • Pán Ježíš a děti (Marek 10,13-16) 
 • Bohatý mladík (Marek 10,17-27) 
 • Bartimeus (Marek 10,46-52) 
 • Kdo je velký v Božím království  (Marek 10,32-45)
 • Dar chudé vdovy (Marek 12,41-44)
 • Pomazání v Betanii (Marek 14,3-9)
 • Ježíšovo zatčení v Getsemane (Marek 14,32-65)
 • Obžaloba, Barabáš (Marek 15,1-10) 
 • Pohřeb, ženy u hrobu (Marek 15,42 - 16,8)      

Tento balíček potřebuji :) 

Co ti didaktická pomůcka Objevujme Bibli přináší?

 • široký biblický základ pro děti, 
 • ušetříš čas
 • a víš, kam sáhnout.

Je to pokladnice nápadů i systematická pracovní pomůcka!

Každá lekce obsahuje:

 • informace o pozadí biblického textu,
 • návrhy na uspořádání hodiny,
 • ilustrace pro použití jako vyučovací pomůcky,
 • předlohy k utvrzení tématu...,
 • mnoho obrázků, všecko barevně i černobíle, digitálně a přímo k vytištění ze souboru pdf,
 • ke všem biblických příběhům obrázky v powerpointu pro prezentaci.

Evangelium dětem s radostí