Objevujme Bibli

Biblické poselství pro děti s aplikací do života!

Evangelium podle Matouše

NZ 1. část

Pro práci s dětmi 3-6 let (1 téma = 2 programy)

 • Ježíšovo narození (Matouš 1,18-25)
 • Mudrci z Východu (Matouš 2,1-12)
 • Podobenství o nemilosrdném služebníku (Matouš 18,21-35)
 • Podobenství o dvou synech (Matouš 21,28-31a)
 • Podobenství o hostině (Matouš 22,1-14)
 • Podobenství o deseti družičkách (Matouš 25,1-13)
 • Prázdný hrob (Matouš 27,62-66; 28,11-15)

Tento balíček potřebuji :) 

Pro práci s dětmi 7-11 let

 • Ježíšovo narození (Matouš 1,18-25)
 • Mudrci z Východu (Matouš 2,1-12)
 • Útěk do Egypta (Matouš 2,13-23)
 • Ježíšův křest (Matouš 3-13-17)
 • Ježíšovo pokoušení (Matouš 4,1-11)
 • Kázání na hoře: o modlitbě (Matouš 6,5-15+7,7-11)
 • Kázání na hoře: lakota a starosti (Matouš 6,19-21.24-34)
 • Kázání na hoře: úzká a široká cesta (Matouš 7,13-14)  
 • Kázání na hoře: dům na skále a na písku (Matouš 7,21.24-27) 
 • Tonoucí Petr (Matouš 14,22-33)
 • Uzdravení pohanské dívky (Matouš 15,21-28)  
 • Ježíšovo proměnění (Matouš 17,1-13)    
 • Podobenství o nemilosrdném služebníku (Matouš 18,21-35)
 • Podobenství o dělnících na vinici  (Matouš 20,1-16)
 • Podobenství o dvou synech (Matouš 21,28-31a)
 • Podobenství o hostině (Matouš 22,1-14)
 • Podobenství o deseti družičkách (Matouš 25,1-13)
 • Podobenství o hřivnách (Matouš 25,14-30)    
 • Jidáš (Matouš 26,14-50; 27,3-10)
 • Prázdný hrob (Matouš 27,62-66; 28,11-15)  

Tento balíček potřebuji :) 

Co ti didaktická pomůcka Objevujme Bibli přináší?

 • široký biblický základ pro děti, 
 • ušetříš čas
 • a víš, kam sáhnout.

Je to pokladnice nápadů i systematická pracovní pomůcka!

Každá lekce obsahuje:

 • informace o pozadí biblického textu,
 • návrhy na uspořádání hodiny,
 • ilustrace pro použití jako vyučovací pomůcky,
 • předlohy k utvrzení tématu...,
 • mnoho obrázků, všecko barevně i černobíle, digitálně a přímo k vytištění ze souboru pdf,
 • ke všem biblických příběhům obrázky v powerpointu pro prezentaci.

Evangelium dětem s radostí