Objevujme Bibli s předškoláky

Co vám materiál přinese?

Připravili jsme pro vás materiál na 180 hodin = 90 témat, každé téma rozdělíme dvě hodiny.
Je to cyklus na čtyři roky - až dojdete na konec, můžete začít znovu, protože vaše děti se mezitím vyměnily.

Materiál obsahuje:
- informace o pozadí biblického textu,
- návrhy na uspořádání hodiny,
- ilustrace pro použití jako vyučovací pomůcky,
- předlohy k utvrzení tématu...

Nabízíme
a) tištěnou verzi = 4 sešity a k tomu navíc černobílé obrázky z materiálu na CD-ROM
b) novou, digitální verzi = 4 CD-ROM - další info

 

Přehledy obsahu a ukázky ke stažení najdete v e-shopu 

Horký tip: online workshop "Jak pracovat s dětmi 3-6 let"

 

Jaké máme cíle pro práci s předškoláky?

1. Dětství není jen přípravná doba pro dospělost! Je to životní etapa, která má vlastní hodnotu sama o sobě. Bůh nám svěřil děti - a je naším úkolem dětstvím je provázet a v každé jeho fázi jim poskytovat potřebné impulsy.

2. Mladší děti se učí kromě jiného hlavně napodobováním. Je proto nesmírně důležité, aby v našich křesťanských rodinách a společenstvích nacházely příklady hodné následování. 

3. Předškolní děti milují příběhy. Vyprávění poutavých příběhů je skvělý prostředek, jak jim přiblížit Boží slovo a každodenní život s Ježíšem co nejpraktičtěji.

4. Jádro evangelia a nabídka spasení jsou pochopitelné v každém věku, pokud jsou podány přiměřeným způsobem. Abychom to dokázali a byli užitečnými Božími nástroji, musíme se světem dětských zážitků zaměstnávat a biblické poselství na ně vhodně navázat. 

5. Předškoláci mají přiměřeně svému věku:
- poznávat Boha a jeho slovo a spojovat s nimi pozitivní zážitky;
- navázat k Bohu osobní vztah a k jeho pěstování dostávat odpovídající „potravu";
- praktikovat svou víru ve všedním životě, v rodině i v církvi.

 

 • K TOMU NAVÍC DOPORUČUJEME:

  Přiručka pro pracovníky s dětmi Písničky (CD + zpěvníčky) Přehled chronologie
 • HORKÝ TIP:
  Děti se učí
  nejenom tím,
  co slyší
  – daleko více tím,
  co vidí a co dělají.
  Proto je dobře
  do vyučování zapojit
  co nejvíce
  smyslových orgánů.

Clickpress.cz