Jak to všechno začalo...

Z vlastní zkušenosti vím, jak cenné jsou dobré pracovní materiály a jak velkou pomoc znamenají. Ve věku dospívání a mladé dospělosti jsem byla činná v různých oblastech sborové práce a horlivě jsem při tom sbírala praktické impulsy, vizuální pomůcky a didaktické podněty. Přitom jsem žila takříkajíc v „pohádkové zemi blahobytu", neboť v mé tehdejší vlasti Německu si člověk na nedostatečnou nabídku opravdu nemohl stěžovat. :-)

Když jsem začátkem devadesátých let přišla do Československa, byla tam situace docela jiná. Kvůli značným omezením předchozích let nebylo tam skoro nic....
A Bůh mi položil na srdce, abych pomohla tuhle situaci změnit.

První lekce Objevujme Bibli (s předškoláky) vyšly na podzim 1995 - leckdo si na první sešit v oranžové obálce možná ještě vzpomene. Na něho pak navazovaly čtyři ročníky po třech sešitech - osnovy, základy, praktické návody a vizuální pomůcky na čtyři roky. I když jsme přitom mohli vycházet z německé předlohy, byla s tím spojená spousta práce... A je to pro mě velký Boží zázrak, že k tomu Bůh dal spolupracovníky, možnosti i finance.

Postupně pak dál vznikaly
- pětiletý cyklus Objevujme Bibli se školáky
- druhé, přepracované vydání Objevujme Bibli s předškoláky
- Boží most k člověku (první a pak druhé, přepracované vydání)
- Objevujme Boží stvoření (první a pak druhé vydání)

Jak se potom počítače stávaly čím dál běžnějším spotřebním artiklem a pracovním nástrojem, shromáždili jsme vizuální pomůcky řady Objevujme Bibli (obrázky apod.) na CD-ROM, takže si je každý může pro svou dětskou skupinu vytisknout v potřebném zvětšení a počtu.

Z tohoto pestrého a objemného pokladu dodnes těží stovky pracovníků s dětmi, a tisíce dětí si mohly a mohou biblické poselství nejen poslechnout a prohlédnout, ale i „osahat". 

Čas ovšem nestojí, všechno kolem nás se mění závratným tempem. V Tim-dva-dva proto už několik let pracujeme na dalším vývoji našich pracovních materiálů - aby biblické poselství bylo i pro generaci 2020 zajímavé a názorné....

NOVINKA: řada digi

   

1. Stánek s prvními pomůckami na křesťanské konferenci 1996 v Praze

2. „Pilné ruce" - první pracovní pomůcky...

 

 • K TOMU NAVÍC DOPORUČUJEME:

  Přiručka pro pracovníky s dětmi Písničky (CD + zpěvníčky) Přehled chronologie
 • HORKÝ TIP:
  Děti se učí
  nejenom tím,
  co slyší
  – daleko více tím,
  co vidí a co dělají.
  Proto je dobře
  do vyučování zapojit
  co nejvíce
  smyslových orgánů.

Clickpress.cz